Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten


Bij deelname aan het symposium ‘Het zal onze zorg zijn’ kunt u punten onder Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA) opvoeren. ODA zijn activiteiten die de deskundigheid en professionalisering vergroten van verpleegkundigen en verzorgenden. 

Na aanmelding voor het symposium ontvangt u een e-mail. Deze e-mail dient als bewijs van deelname voor opvoering van punten onder ODA of voor uw portfolio. Voor meer informatie over ODA: https://kwaliteitsregister.venvn.nl/Registratie/ODA


Aan dit symposium kunnen geen accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister V&V toegewezen worden.