Prof. dr. Johan Polder


Als gezondheidseconoom is prof. dr. J.J. (Johan) Polder (1966) gespecialiseerd in onderzoek naar kosten van ziekten en economische evaluatie. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is werkzaam bij het RIVM en sinds 2007 tevens als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Tilburg. 

β€˜β€™Van gezondheidseconomie wordt iedereen beter. De duurzaamheid van de gezondheidszorg staat op het spel. De schaarse zorgeuro moeten we daarom heel zorgvuldig uitgeven. De volksgezondheid kan er dan optimaal van profiteren, en de gezondheidszorg zal duurzaam goed, toegankelijk en betaalbaar blijven.’’

(Prof. dr. Johan Polder)

Op het symposium houdt Johan Polder een lezing over de gezondheidseconomie. Nederlanders leven steeds langer en ze leven steeds vaker in een goede gezondheid. Toch stijgen de zorguitgaven snel en door technologie en vergrijzing kan de betaalbaarheid van de zorg in het gedrang komen. Hoe houden we de zorg duurzaam en toegankelijk? Wat betekent dit voor de curatieve zorg en de langdurige zorg? Welke keuzes vraagt dit van de overheid en van ons allemaal? Is onze zorg ook onze zorg?