Lezing lector dr. ir. Marja Jager – Vreugdenhil


Tijdens de lezing op het symposium zal Marja Jager – Vreugdenhil ingaan op de effecten van onze verzorgingsstaat en de toekomst ervan. De verzorgingsstaat zoals we die hadden is niet houdbaar. Een participatiesamenleving zoals kabinet Rutte die beschrijft is er ook nog niet. Waar gaan we heen? Hoe organiseren we in 2030 de zorg voor elkaar? Ook bij een scenario van minder welvaart? 

Marja Jager zal ingaan op de volgende stellingen:

  1. Mantelzorg moet net zo gewoon worden als zorg voor het gezin en werk. In 2030 is mantelzorg net zo’n gewoon deel van het leven als gezin en werk.
  2. Het mantelzorgprobleem moet minstens zo hoog op de maatschappelijke en politieke agenda als de klimaatproblematiek.