Lezing prof. dr. Johan Polder


Op het symposium houdt Johan Polder een lezing over de gezondheidseconomie. Nederlanders leven steeds langer en ze leven steeds vaker in een goede gezondheid. Toch stijgen de zorguitgaven snel en door technologie en vergrijzing kan de betaalbaarheid van de zorg in het gedrang komen. Hoe houden we de zorg duurzaam en toegankelijk? Wat betekent dit voor de curatieve zorg en de langdurige zorg? Welke keuzes vraagt dit van de overheid en van ons allemaal? Is onze zorg ook onze zorg?

Tijdens de lezing zal Johan Polder ingaan op de volgende stellingen:

  1. Er zouden meer zorgeuro’s naar de ‘care’ moeten in plaats van de ‘cure’. Niet iedereen wordt ziek, wel iedereen wordt oud!
  2. Met geld lossen we niet alles op; het is tijd voor een maatschappelijke dienstplicht voor alle vitale volwassenen van vier uur per week.