Lector dr. ir. Marja Jager – Vreugdenhil


Lector dr. ir. M. (Marja) Jager – Vreugdenhil is sociologe met veel ervaring in praktijkgericht onderzoek. Ze is sinds 2005 verbonden aan Viaa als onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Eerder was ze wetenschappelijk medewerker voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In 2012 promoveerde Marja aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het proefschrift ‘Nederland participatieland’? Vanaf april 2014 is ze lector Samenlevingsvraagstukken.

Tijdens de lezing op het symposium zal Marja Jager – Vreugdenhil ingaan op de effecten van onze verzorgingsstaat en de toekomst ervan. De verzorgingsstaat zoals we die hadden is niet houdbaar. Een participatiesamenleving zoals kabinet Rutte die beschrijft is er ook nog niet. Waar gaan we heen? Hoe organiseren we in 2030 de zorg voor elkaar? Ook bij een scenario van minder welvaart? Kunnen we de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen ook weer meer met familie, vrienden en buren vormgeven, of door kerken?

Marja Jager zal ingaan op de volgende stellingen:

  1. Mantelzorg moet net zo gewoon worden als zorg voor het gezin en werk. In 2030 is mantelzorg net zo’n gewoon deel van het leven als gezin en werk.
  2. Het mantelzorgprobleem moet minstens zo hoog op de maatschappelijke en politieke agenda als de klimaatproblematiek.